I.Į. "Vailendas"


Labai įdomus ir atsakingas darbas, nes čia įkurti sandėliai ir kiekvieną dieną važiuos daug pilnai krautų sunkvežimių. Gruntas - visiškas molis. Tai tikrai nėra blogiausia, nes preparatas UPD ir yra skirtas tiesti kelius per molį. Blogiausia, kad gruntas labai drėgnas, nes, kaip žinia, ši vasara labai lietinga...

Laukti jau nebėra kada, juo labiau, kad didelių sausrų jau nebus, taigi turėsime daugiau darbo, nes preparatą UPD įterpsime per du kartus. Pirmą kartą stabilizuodami gruntą įmaišysime 80% reikalingo kiekio, antrą kartą likusius 20% ir cementą.

2009.08.29 Baigėme darbą 4 valandą ryto, lyti pradėjo 6:00. Didelių nuostolių nematyti. Lijo visą savaitgalį.

2009.09.04 Aiškiai matosi, kad reakcija vyksta, kur sausiau visiškai sutvirtėjo. Žemesnis šlaitas vis dar labai šlapias.

2009.11.23 Ant sutvirtėjusių pagrindų uždėtas asfalto sluoksnis. Lauksim pavasario...