Privatumo politika

UAB “KTD group” duomenų privatumo politika

Ši politika taikoma visiems asmens duomenims, kuriuos mums pateikiate arba kuriuos surenkame ir tvarkome Jums naudojantis UAB “KTD group” (toliau – KTD group) internetine svetaine www.keliutiesimas.lt.

KTD group gerbia Jūsų privatumą ir saugo Jūsų asmens duomenis, kuriuos mums pateikiate ir kuriuos mes surenkame, taip, kaip nurodyta šioje privatumo politikoje. Šioje privatumo politikoje paaiškinama, kodėl mes renkame Jūsų asmens duomenis ir kaip juos naudojame.

Pokalbis gyvai

Jūsų duomenis (el. pašto adresas, žinutė, telefono numeris) atsakymų į Jūsų užklausas pateikimo tikslu mes naudojame ir tvarkome Jūsų sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas Jums suvedant savo asmens duomenis internetinės svetainės www.keliutiesimas.lt skiltyje „Kontaktai“.

Pasiūlymų gavimas

Jūsų duomenis (vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono nr., įmonės pavadinimas, klausimas) pasiūlymo pateikimo tikslu, mes naudojame ir tvarkome Jūsų sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas Jums užpildant kontaktų formą internetinės svetainės www.keliutiesimas.lt skiltyje „Kontaktai“.

Kandidato asmens duomenys

Kandidatai savo gyvenimo aprašymus (CV) gali pateikti mums tiesiogiai el. paštu arba per darbo skelbimų portalus. Kandidatų asmens duomenys tvarkomi tam, kad galėtume atlikti kandidatų į darbo poziciją atranką. Kandidatų asmens duomenys tvarkomi remiantis jų sutikimu.

Atrinkdami kandidatus, mes tvarkome tik tuos asmens duomenis, kurie susiję su kvalifikacija, profesiniais gebėjimais ir dalykinėmis savybėmis. Mes nerenkame ir nenaudojame kandidatų ypatingų asmens duomenų.

Duomenų saugojimo laikotarpis

Jūsų asmens duomenis tvarkome ir saugome ne ilgiau nei to reikia šioje Privatumo politikoje numatytiems tikslams pasiekti.

Jūsų asmens duomenys atsakymų į užklausas parengimo tikslais saugomi ne ilgiau nei  3 metus.

Kandidatų asmens duomenys saugomi 24 mėnesius po įdarbinimo proceso pabaigos. Kandidatas turi teisę bet kuriuo metui ištrinti savo asmens duomenis ir pasinaudoti kitomis savo teisėmis, numatytomis šioje privatumo politikoje.

Duomenų perdavimas

Jūsų asmens duomenis galime perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie padeda mums administruoti mūsų interneto svetainę ir saugoti jos duomenis. Tokiais asmenimis gali būti duomenų bazių programinės įrangos tiekėjai, duomenų bazių administravimo paslaugų teikėjai, debesijos paslaugų teikėjai ir pan. Jūsų asmens duomenys taip pat gali būti pateikiami valdžios arba teisėsaugoms įstaigoms, pvz., policijai arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal taikomą įstatymą arba siekiant užtikrinti mūsų teises arba mūsų klientų, darbuotojų ir išteklių saugumą.

Duomenų nepateikimo pasekmės

Jūs turite teisę atsisakyti pateikti savo asmens duomenis, tačiau jūsų asmens duomenų pateikimas yra reikalingas ir būtinas šioje privatumo politikoje nurodytiems tikslams įgyvendinti, todėl Jums nepateikus savo asmens duomenų, mums gali nepavykti įgyvendinti išvardytų tikslų.

Duomenų apsauga

Mes duomenų tvarkymui taikome saugos ir tvarkymo reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir Europos Sąjungos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente.

KTD group imasi atitinkamų techninių ir organizacinių priemonių, kad užtikrintų visų tvarkomų asmens duomenų apsaugą nuo netyčinio ar neteisėto sunaikinimo arba netyčinio praradimo, pakeitimo, neįgalioto atskleidimo arba prieigos, ir nuo visų kitų neteisėtų apdorojimo formų.

Jūsų teisės

Jūs turite šias teises, susijusias su Jūsų asmens duomenimis:

  • prašyti, kad KTD group leistų susipažinti su duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą;
  • teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi;
  • teisę gauti savo asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (teisė į duomenų perkeliamumą);
  • teisę atšaukti sutikimą;
  • teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Jūs galite pasinaudoti šiomis savo teisėmis kreipdamiesi į KTD group el. paštu info@keliutiesimas.lt arba paštu UAB „KTD group“, Jorupės g.6, Smiltynų I kaimas LT-54373 Kauno raj. sav. Lietuva

Galiojimas ir pakeitimai

Ši privatumo politika galioja nuo 2018 m. gegužės 23 d. Jei pakeisime šią privatumo politiką, paskelbsime jos atnaujintą versiją savo svetainėje www.keliutiesimas.lt. Privatumo politikos pakeitimai ir (ar) papildymai įsigalioja po jų paskelbimo interneto svetainėje momento.

Slapukų politika. Kas yra slapukai?

Slapukai – tai tekstiniai failai su nedideliu informacijos kiekiu, kurie siunčiami į Jūsų naršyklę ir išsaugomi Jūsų kompiuteryje, mobiliajame telefone ar kitame įrenginyje, kai Jūs apsilankote interneto svetainėje. Kiekvieną kartą sugrįžus į tą pačią interneto svetainę, slapukai vėl atsiunčia informaciją į šią svetainę.

Kokio tipo slapukus mes renkame?

Būtini slapukai

Šie slapukai būtini tam, kad vartotojas galėtų naršyti Interneto svetaines ir naudotis jomis bei jose esančiomis funkcijomis.

Funkciniai slapukai

Funkciniai slapukai įrašo informaciją apie Jūsų pasirinkimus ir leidžia pritaikyti Svetainės naudojimą pagal Jūsų poreikius. KTD group funkcinius slapukus naudoja tam, kad įsimintų Jūsų pasirinkimus dėl kalbos, šalies ar kitų naršyklės nuostatų ir suteiktų personalizuotas ar patobulintas Jūsų pasirinktas funkcijas, tam, kad kitą kartą apsilankius svetainėje Jums nereikėtų visos šios informacijos suvesti dar kartą. Pavyzdžiui, KTD group taip pat gali sekti Jūsų naršyklės nuostatas, siekdama tinkamai pavaizduoti Interneto svetaines Jūsų ekrane. Jei ištrinsite funkcinius slapukus, visi pasirinkimai ar pasirinkti nustatymai nebus išsaugoti tolesnių apsilankymų metu.

Statistinių duomenų / veikimą gerinantys slapukai

Šiuos slapukus KTD group naudoja rinkti informaciją apie tai, kaip lankytojai naudojasi mūsų Interneto svetaine. Šie statistiniai duomenys suteikia mums informacijos, kaip dažnai lankomasi mūsų Interneto svetainėje, kuriuose mūsų Interneto svetainės puslapiuose lankytojai praleidžia daugiausiai laiko ir kaip dažnai jie naudojasi puslapiu ar jo dalimi. Tai leidžia mums tobulinti Interneto svetainės struktūrą, naršymą joje ir turinį kaip įmanoma patogesniu vartotojui. KTD group gali stebėti, ar Jūs susiduriate su kokiomis nors klaidomis, ir nustatyti, kurias Interneto svetainės dalis reikia koreguoti.

Reklamos slapukai

Šie slapukai naudojami įvertinti reklamos kampanijų pateikimą ir rezultatyvumą bei riboti Jums pateikiamos reklamos kiekį. Trečiųjų šalių reklamos skelbėjai, reklamos tinklai, duomenų mainų, rinkos analizės ir kitų paslaugų teikėjai į Jūsų įrenginį gali įrašyti trečiųjų šalių tikslinius reklaminius slapukus.

Konkretūs mūsų naudojami slapukai

Mes naudojame „Google Analytics“, kurie išsaugo slapukus Jūsų įrenginyje tam, kad būtų galima generuoti anonimiškas ataskaitas ir statistiką. „Google“ šią informaciją išsaugo pagal savo taikomą privatumo politiką.

Google Analytics ir Google Tag Manager

Svetainėje taip pat yra tam tikrų komponentų, kuriuos perduoda „Google Analytics“ – „Google Inc.“ teikiama žiniatinklio srauto analizės paslauga. Tai trečiosios šalies slapukai, kurie renkami ir tvarkomi anonimiškai, siekiant stebėti ir gerinti pagrindinės svetainės veikimą (veikimo gerinimo slapukas). „Google Analytics“ naudoja slapukus rinkti ir analizuoti anonimišką informaciją apie svetainės naudotojų veiksmus. Šią informaciją renka „Google Analytics“, kuri ją apdoroja siekdama parengti ataskaitas svetainės savininkams apie svetainėje vykdomą veiklą. Išsamesnė informacija pateikta šiose tinklavietėse: http://www.google.com/policies/privacy/ ir https://www.google.it/policies/privacy/partners/.

Galite savo nuožiūra panaikinti „Google Analytics“ diegimą savo naršyklėje, pasirinkdami „Google“ „pasirinkimo“ (angl. opt-out) komponentą. Norėdami išjungti „Google Analytics“, spauskite šią nuorodą https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Kaip valdyti slapukus?

Slapukus galite tvarkyti ir (arba) ištrinti savo nuožiūra. Savo kompiuteryje galite ištrinti visus išsaugotus slapukus, o daugumoje naršyklių galite pasirinkti, kad slapukai nebūtų išsaugomi. Atminkite, kad išjungę slapukus, galite netekti galimybės naudotis daugybe funkcijų, kurios taip pat būtinos Interneto svetainių veikimui. Jei norite gauti daugiau informacijos apie slapukus, apsilankykite svetainėje www.aboutcookies.org, kurioje pateikta detalesnė ir nepriklausoma informacijos apie tai, kaip išjungti slapukus naršyklės parametrų skiltyje ir kaip pašalinti Jūsų kompiuteryje jau esančius slapukus. Jei norite pašalinti slapukus iš savo mobiliojo telefono, žr. savo telefono naudojimo instrukciją.

Galiojimas ir keitimas

Ši Slapukų politika galioja nuo 2018 m. gegužės 23 d. Šios Slapukų politikos keitimo atveju mes paskelbsime atnaujintą jos versiją savo interneto svetainėje. Slapukų politikos pakeitimai ir papildymai įsigalioja nuo jų paskelbimo interneto svetainėje momento.