Dokumentai


1. Dangos įrengimo metodiniai nurodymai ir projektavimo taisyklės
Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės KPT SDK 19. Šiame dokumente išskirti galima 86 punktą kuria rašoma "Į šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storį įskaitomas pagal metodinius nurodymus MN GPSR 12 sustiprintas viršutinis šalčiui jautrių žemės sankasos gruntų sluoksnis." Taip pat 9 lentelės Eil. nr. 2.2 ir 2.3 punktus, kuriuose nurodoma konstrukcija po asfaltu "Viršutinė ŠNS dalis, surišta hidrauliniais rišikliais". Automobilių kelių dangos iš minkštojo asfalto sluoksnių įrengimo metodiniai nurodymai MN MAS 15. Gruntų pagerinimo ir sustiprinimo rišikliais metodiniai nurodymai MN GPSR 12.
2. Techninės sąlygos
Silpnų ir kilsnių (jautrių šalčiui) gruntų stabilizavimo techninės sąlygos, naudojant cementą ir jonų mainus gerinantį preparatą UPD. Čia rasite visus duomenis projektavimui.
3. Saugos duomenų lapas
Rasite visą privalomą informaciją, kaip saugiai naudoti preparatą UPD.
4. Stabgrunt 1
Molingų gruntų stabilizavimo preparatas.
5. Stabgrunt 2
Žvyringų gruntų stabilizavimo preparatas.
6. UPD
Molingų gruntų stabilizavimo preparatas.
7. EN-1
Molingų gruntų stabilizavimo preparatas EN-1 techninės sąlygos.
8. ES normos
ES normos ir metodo aprašymas.
9. Standartai
Technologija atitinka Lietuvos standartus LST EN 14227-10; LST EN 14227-11; LST EN 14227-12; LST EN 14227-13.