Dokumentai


1. Techninis liudijimas
Preparatas UPD, tai skysta substancija gaminama koncentrato pavidalu. Tai cheminių junginių, kurių sudėtyje yra sulfoninių grupių, mišinys ištirpintas reaktyviųjų elektrolitų mišinyje. Substancijos koncentratas, tai ėsdinanti ir aštraus kvapo medžiaga. Ji lengvai ir visiškai tirpi vandenyje. Ją galima naudoti tiktai praskiestą santykiu apie 1:200, dėl to tai saugi ir natūraliai aplinkai nekenksminga medžiaga. Naudojant praskiestą preparatą UPD, tarp molio sudėtyje esančių silikatų ir aliuminio silikatų dalelyčių susidaro patvarūs ir stiprūs cheminiai ryšiai (jonų ir vandenilio). Aliuminio silikatus ir silikatus cementuoja rūgščių funkcinių grupių turintys organiniai junginiai, kurie lengvai reaguoja su aliuminio silikatais ir silikatais sudarydami patvarius ir stiprius kompleksinius junginius. Preparatas UPD atitinka higienos reikalavimus atsižvelgiant į Varšuvos Nacionalinio higienos instituto išduotą Higienos sertifikatą Nr. HK/B/1344/01/2001. Daugiau...
2. Techninės sąlygos
Silpnų ir kilsnių (jautrių šalčiui) gruntų stabilizavimo techninės sąlygos, naudojant cementą ir jonų mainus gerinantį preparatą UPD. Čia rasite visus duomenis projektavimui.
3. Saugos duomenų lapas
Rasite visą privalomą informaciją, kaip saugiai naudoti preparatą UPD.
4. UPD
Gruntų stabilizavimo UPD preparatu instrukcija.
5. EN-1
Gruntų stabilizavimo cheminio priedo EN-1 techninės sąlygos.
6. ES normos
ES normos ir metodo aprašymas.
7. Standartai
Technologija atitinka Lietuvos standartus LST EN 14227-10; LST EN 14227-11; LST EN 14227-12; LST EN 14227-13.
8. Gruntų pagerinimo metodiniai nurodymai
Gruntų pagerinimo ir sustiprinimo rišikliais metodiniai nurodymai MN GPSR 12.
9. Dangos įrengimo metodiniai nurodymai
Automobilių kelių dangos iš minkštojo asfalto sluoksnių įrengimo metodiniai nurodymai MN MAS 15.