Grunto stabilizavimo priedas EN-1


Plačiai naudojamas JAV, Kanadoje, Australijoje, Indijoje, Lotynų Amerikoje, Kinijoje, susilaukė teigiamų atsiliepimų ir rekomendacijų iš nepriklausomų laboratorijų, specialistų ir, svarbiausia, daugelio šalių Susisiekimo ministerijų bei Kelių direkcijų.
Lenkijoje teigiamų atsiliepimų apie šią technologiją naudojant RoadbondEN-1 preparatą gauta iš investuotojų ir technologijos universitetų. Nuo 1998 m. Varšuvos kelių ir tiltų tyrimo institutas (Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie), o vėliau Generalinė kelių ir greitkelių direkcija (Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad) bei daugelis Kelių valdybų vis plačiau ragino naudoti EN-1 preparatą sprendžiant technines ir organizacines problemas, susijusias su ypatingomis gruntų savybėmis ir kelių renovavimu.
Taikant Roadbond EN-1stabilizatoriaus technologiją įgyvendinta dešimtys rimtų kelių tiesimo ir žemės darbų projektų, pradedant vietinės reikšmės keliais, baigiant valstybinės reikmės keliais, greitkeliais, oro uostu. Gamybinių patalpų, prekybos centrų ir kt. statybos metu, panaudojus EN-1 priedo technologiją sumažėjo sąnaudos, darbai atlikti sparčiau.
Roadbond EN-1 preparatui išduotas Valstybinio higienos instituto (Państwowego Zakładu Higieny) Higienos sertifikatas, VKiTTTechninis liudijimas Nr.AT/2007-03-2199.
  • Roadbond EN-1 stabilizatorius, tai aktyvaus paviršiaus jonų mainus gerinantis skysčio pavidalo preparatas, sieros rūgštyje ištirpintas sulfonoD-limonenas. Gaminamas koncentruotas, jo tankis 1,7 g/cm3 irpH=1,0. Stabilizuoti tinkamas tiktai atskiestas su vandeniu santykiu nuo 1:200 iki1:600. Tai ekologiškai saugus produktas.
  • Roadbond EN-1 sudėtyje yra stiprus oksidatorius, stiprus tirpiklis ir natūralus dispergatorius. Dėl šių medžiagų sąveikos suaktyvėja grunte esantys mineraliniai cementai ir suriša grunto daleles. Susidaro į nuosėdines uolienas panaši medžiaga. Sumažėja tuštumos tarp dalelių, padidėja tankis ir stipris, tačiau medžiaga pasilieka elastinga.
  • EN-1 cheminiu priedu paveikta medžiaga tampa hermetiškesnė, atsparesnė vandens ir kitų, įvairaus klampumo skysčių poveikiui.
  • Roadbond EN-1 skirtas rišliems gruntams. Preparatas patenka į grunto daleles,pasikeičia jonų krūvis ir susidaro naujos molio dalelių jungtys.
  • EN-1 priedas suriša lakiosiomis ir pavojingomis cheminėmis medžiagomis (pvz. benzinu, nafta) užterštus gruntus, todėl jos negali būti iš grunto išplautos. Gaunamas tvirtas stabilizuoto grunto sluoksnis.
  • Roadbond EN-1 ypatingai veiksmingas rengiant mineralinių medžiagų ir bitumo dangas. Šis priedas jas suminkština, iš dalies ištirpina ir suriša su žemės sankasa. Gaunama žymiai tvirtesnė elastinga medžiaga.